WADANI WARKIISU WAA CADYAHAY WAANA WAAJIBKA XISBI MUCAARADA INUU WAXSAXO