Sh.Mustafe (Alle Ha Xafido) Iyo Darsi Kale oo Qiimo Badan oo ku saabasan xalka mushkiladka caalamka