Sooraan iyo Jawaan la soco fariintooda adigaa fahmine!